davaotoday.com
IN SOLIDARITY
Corazon Espinoza, Samahan ng Maralitang Kababaihang Nagkakaisa - Davao City chairperson delivers her message of support to the urban poor…