daugoibuoingahoang.com
Phân biệt tóc rụng sinh lý và tóc rụng bệnh lý để biết lúc nào cần đi khám ngay
Có khi tóc rụng bình thường thì bạn lại lo lắng thái quá, nhưng cũng có lúc tóc rụng do bệnh thì bạn chủ quan bỏ qua và để bệnh càng nặng thêm.