datxanhdiaoc.com
Cơ quan nhà nước cảnh báo hiện tượng sốt đất ảo đang diễn ra.
Sốt đất ảo, hiện tượng sốt đất ảo do giới đầu cơ đang tạo ra thị trường bất động sản như một khối bong bóng. Chiêu thổi giá đất của giới đầu