dastadast.ir
فست فشن چطور به دنیای ما آسیب می‌زند؟ - دستادست
فست فشن به محیط زیست آسیب می‌زند و از نیروی کار اجباری (مبتنی بر برده‌داری) استفاده می‌کند تا لباس‌هایی که به دست مشتری می‌رسند ارزان باشند.