dastadast.ir
اصل هفتم تجارت عادلانه: شرایط کاری خوب - دستادست
تجارت عادلانه رویکردی در کارآفرینی اجتماعی است که با رعایت ده اصل سعی در رعایت حقوق تولیدکنندگان دارد. اصل هفتم تجارت عادلانه رعایت شرایط کاری خوب است.