dasangkhoe.com
[Review] Kiehl's Avocado Nourishing Hydration Mask - Da Sáng Khỏe
Kiehl's vốn nổi tiếng với Calendula & Aloe Soothing Hydration Mask. Năm nay, hãng lại ra mắt Avocado Nourishing Hydration Mask, là thất vọng hay điểm sáng..