danspharma.com
Монохроматичен рентгенов флуоресцентен анализатор с дисперсия на дължината на вълната. Производство на “Данс Фарма” ЕООД - Данс Фарма
Монохроматичен рентгенов флуоресцентен анализатор с дисперсия на дължината на вълната