daninauke.me
Prva Revija istraživačkih projekata učenika i studenata - Dani nauke
Više od četrdeset učenika i studenata iz 12 timova iz škola i sa fakulteta širom Crne Gore danas je usmeno predstavilo i pokazalo rezultate svojih istraživačkih projekata, koje su realizovali tokom prethodne školske godine. Cilj ovog programa u okviru Otvorenih dana nauke je promocija istraživačkog obrazovanja, talenata mladih ljudi kao i rada njihovih nastavnika. Pripremljenim …