dangthuongtin.com
Thí điểm cấy chip an ninh lên người tại Mỹ: máy móc sẽ kiểm soát toàn diện con người trong tương lai không xa? - Đặng Thương Tín
Nhân viên hãng công nghệ Mỹ Three Square Market mới đây đồng ý cho bộ phận an ninh công ty cấy một micro chip vào tay để phục vụ việc ra vào và đăng nhập máy tính làm dấy lên những lo ngại về quyền riêng tư cũng như một tương lai khi máy mócRead More