dangthuongtin.com
Tâm tốt nhưng miệng lại không tốt, vinh hoa phú quý rồi cũng sẽ tiêu tan - Đặng Thương Tín
Chắc đã không ít lần, các bạn được nghe những lời trong đời: Người khôn nói ít, nghe nhiều, lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han. Trước người hiền ngõ khôn ngoan, Nhường trên một bước, rộng đường dễ đi Chuyện người, chớ nói làm chi, Chuyện mình, mình biết vậy thì mới khôn.Read More