dangthuongtin.com
Nỗi cảm thông về má - Đặng Thương Tín
Nỗi cảm thông về má! Má tôi, người phụ nữ phải rời con đi khi 12 tháng tuổi vì không cam chịu những chèn ép của gia đình nội nên đã 1 mình vào thành phố. Tôi không thể nào biết nổi những nỗi cực khổ và cô đơn có lẽ đến tận cùng màRead More