dangthuongtin.com
Mua sắm thực tế ảo (Virtual reality shopping – V-commerce) - Đặng Thương Tín
Mua sắm thực tế ảo (Virtual reality shopping – V-commerce) dường như càng ngày càng tiến gần vào thực tế hơn khi các thương hiệu bán lẻ ngày càng cẩn thận tham gia áp dụng công nghệ mới này. Trong số những thương hiệu được biết đến trong giai đoạn đầu của việc hoạch địnhRead More