dangthuongtin.com
ELON MUSK PHẦN 1: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỪ NHẤT QUẢ ĐẤT - Đặng Thương Tín
Tháng trước, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Elon Musk, nếu các bạn chưa biết, chính là người đàn ông cừ nhất quả đất. Tôi sẽ dành bài viết này để khám phá về hành trình ông trở thành một tỷ phú tự lập, cũng như thành nguồn cảm hứng đời thực choRead More