dangthuongtin.com
Cuộc sống cho bạn "quyền được lựa chọn" - Đặng Thương Tín
Lúc khó khăn thì một đồng cũng quý. – Thù ko cần trả, nhưng ơn thì nhất định phải trả. ” Lý Gia Thành nói: Điều khó nhất là gì? Vay tiền!! Vay tiền là việc khó nhất trên đời – Lý Gia Thành Người có thể cho bạn vay tiền, nhất định là quýRead More