dalushantools.com
Kìm Bấm Cos Thủy Lực YQK-300D ⋆ Dalushantools
Khuôn ép của YQK-300D có hình lục giác,bấm được những đầu cos có kích thước rất đa dạng từ 10 đến 300mm2 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240,300