dalushantools.com
KÌM BẤM COS THỦY LỰC YQK-240D ⋆ Dalushantools
Khuôn ép của YQK-240D có hình lục giác, có thể bấm được những đầu cos có kích thước rất đa dạng từ 16 mm2 đến 240 mm2