dalushantools.com
KÌM BẤM COS THỦY LỰC YQK-120D ⋆ Dalushantools
Khuôn ép của YQK-120D có hình lục giác, có thể bấm được những đầu cos có kích thước rất đa dạng từ 10 mm2 đến 120 mm2 (10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 mm2)