dagenshomeopati.se
Vad betyder KAM-utredningen för yrkesverksamma homeopater?
Men vad innebär det för oss som arbetar med homeopati om det blir en ny lag?