dagenshomeopati.se
Drygt 6 av 10 blir varaktigt friskare av KAM-terapier
Ny Novusundersökning visar att alternativ/komplementärmedicinsk behandling kan vara ett lyft för hälsan.