dagenshomeopati.se
Studie visar att homeopati kan förebygga diarré hos nyfödda griskultingar
Homeopatisk medicin kan vara ett alternativ till antibiotika vid behandling av diaré hos nyfödda griskultingar