czystyzysk.com.pl
Przyłącze wody wraz z przeciskiem pod drogą we Wrocławiu
Inwestycja polegała na wpięciu do wodociągu PEHD dn 315 poprzez opasko nawiertkę z zaworem, przecisku pod drogą, montażu studni wodomierzowej na 2 liczniki oraz podciągnięciu przyłączy wodociągowych do budynków jednorodzinnych. Oczywiście całość wykonana od początku do