czekajacnatransport.pl
Wszystko o ADR, czyli transport towarów niebezpiecznych
ADR, czyli europejska ustawa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Celem powstania tej umowy była próba ograniczenia możliwości wystąpienia wypadków na drodze sp…