cykelcentrum.vti.se
Cykelforskning på VTI
VTI forskar brett om cykling men fokus ligger främst på frågor om vad som styr människors resvanor (värderingar), vilka åtgärder som kan vidtas för att öka cyklandet (säkerhet, drift och underhåll,…