cykelcentrum.vti.se
Om Cykelcentrum
Vid årsskiftet 2017/2018 fick VTI i uppdrag av regeringen att vara administrativ värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Satsningen uppgår till 5 m…