cykelcentrum.vti.se
Sänka cyklisters hastighet på cykelbanor?
Syftet med projektet var att öka kunskapen om hur hastighetssänkande åtgärder på cykelvägar kan användas och vilka effekter de kan ha. För att uppnå målen om god tillgänglighet och ökad cykling bör…