cykelcentrum.vti.se
Hälften av elcyklandet ersätter bilresor
I budgeten 2018 införde regeringen elfordonspremien som en del av satsningen på klimat och miljö . Målet med premien var både att förbättra förutsättningarna atttransportera sig klimatvänligt och a…