cykelcentrum.vti.se
Större uppmärksamhetskrav på cyklist än bilist
Vilka krav på uppmärksamhet ställer den omgivande miljön på olika trafikantgrupper? Hur hämtar man in information i bilen, på cykeln och i lastbilen? Och hur lätt är det för de olika trafikantgrupp…