cykelcentrum.vti.se
Metod för regioner och kommuner att mäta, analysera och utvärdera cykling
VTI har fått projektet ”Utvärdering av åtgärder på cykelstråk, effekter på flöden och resmönster” beviljat med finansiering på totalt 2,9 mkr från Energimyndigheten. Syftet med projektet är dels at…