cykelcentrum.vti.se
Försök pågår i VTI:s nya cykelsimulator
Just nu pågår ett projekt där VTI:s nyutvecklade cykelsimulator används för att studera interaktion mellan cyklister och fordonsförare. Syftet är att undersöka hur olika utformning av infrastruktur…