cykelcentrum.vti.se
Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade?
Alkoholpåverkan tycks vara en starkt bidragande orsak till att cyklister omkommer eller skadas svårt i trafiken. Trots det finns i dagsläget relativt lite kunskap om människors syn på alkoholpåverk…