cykelcentrum.vti.se
Doktorand inom idrottsvetenskap inom projektet: färdvägsmiljöfaktorer och hälsa vid gång och cykling
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, som är världens äldsta idrottshögskola, utlyser härmed en doktorandplats i ämnet idrottsvetenskap. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främ…