cykelcentrum.vti.se
Gratis workshop om cykeltrafikmodellering 26 april i Stockholm
VTI och Linköpings universitet genomför en förstudie med syftet att identifiera behov av modellstöd vid analys av cykeltrafik. Målsättningen är att tillsammans identifiera behov och framtida forskn…