cykelcentrum.vti.se
Vilka behov finns inom cykeltrafikmodellering?
VTI och Linköpings universitet genomför en förstudie med syftet att identifiera behov av modellstöd vid analys av cykeltrafik. Målsättningen är att tillsammans identifiera behov och framtida forskn…