cykelcentrum.vti.se
Höga luftföroreningsnivåer för cykelpendlare i Stockholm
Folksam har genomfört en unik studie som undersöker vilka nivåer av luftföroreningar som gång- och cykelpendlare exponeras för under rusningstrafik i Stockholm. Resultatet visar att de utsätts för …