cykelcentrum.vti.se
Anteckningar från seminarium Cykel och kollektivtrafik 2018-09-11
Anteckningar K2 seminarium cykel kollektivtrafik 181109 Syftet med workshopen var att ta fram policyunderlag/policybrief, samt att identifiera kunskapsbehovet. Utifrån det kan K2 och Cykelcentrum f…