cyberkuhinja.com
Sve na ovom svetu se menja - cyberkuhinja by zana poliakov
Ljudi se danas dele na BC i AC, before computer i after computer, one pre kompjutera i one posle kompjutera. Institucija sedih mudraca je nestala, kao i institucija mudrosti uopšte. Stariji, čini se na prvi pogled, gube trku, uvek je neko gladniji, ambiciozniji, željniji slave, novca, moći, spreman da ih gurne niza stepenice da bi...