cudajezusa.pl
Mocne świadectwo o nierozerwalności małżeństwa... Chociażby sam papież mówił inaczej nie wierzcie !!! Czas nawrócenia jest bliski.
Tylko nauka Jezusa - Boga prawdziwego jest ważna i obowiązuje nas katolików. Nic i nikt nie może jej zmienić , dlatego módlmy się za tych którzy zbłądzili, ale i napominajmy po bratersku, nie przymykajmy oka na zło, bo sami grzeszymy tym. Zawsze jest nadzieja, dlatego chciejmy się wgłębić w Jezusową naukę - Bożą