ctbt.cz
Školení a vzdělávání ODV
Centrum transferu biomedicínských technologií průběžně proškoluje zaměstnance partnerských institucí, má sestaven jednoduchý a srozumitelný osvětový a výkladový seminář o ochraně duševního vlastnic…