ctbt.cz
Právní a patentové zajištění
Centrum transferu biomedicínských technologií zajišťuje přípravu, zpracování, vyjednávání právního zajištění vynálezů, jiných technologií, projektů spolupráce s podniky na vyžádání všem výzkumným t…