ct2city.com
桃園市桃園區|九寨醬滷.清甜好滋味是滷味界的一朵蓮花! - 西踢的旅途人生
桃園在地人真胃推薦系列之 九寨醬滷 宋朝周敦頤〈愛蓮說〉 原文「水陸草木之花,可愛者甚蕃。晉陶淵明獨愛菊,自李唐來,世人甚愛牡丹; 予獨愛蓮之出淤泥而不染,濯清漣而不妖,中通外直,不蔓不枝,香遠益清,亭亭淨植,可遠觀而不可褻玩焉。」 其義為
西踢的旅途人生