csweb.ir
معرفی کتاب تاثیر موسیقی بر اعصاب و روان - تازه های روز
ما در این مقاله قصد داشتیم کتاب تاثیر موسیقی بر اعصاب و روان را به شما معرفی کنیم. این کتاب تاثیرات مخرب انواع موسیقی را بر سیستم عصبی بیان می کند.