csweb.ir
تعامل دانشگاه فنی و هلال احمر جهت کار آفرینی - تازه های روز
وقتی چرخ صنعت به خوبی نمی چرخد بهتر است افراد به خود اشتغالی روی آورند. به جای گشتن دنبال کار در سایت آنلاین استخدام تمرکز بر روی ایده ها و راهاندازی کسب و کار خود سود دهی بیشتری به همراه دارد. معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، از تعامل این سازمان باادامه مطلب