csubb.ro
Conferința Științifică Internațională „Viitorul ne Aparție”, Ediția a IX-a, Chișinău
La data de 15 aprilie 2019, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” organizează Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională cu genericul „Viitoru…