cssd-ngo.org
SFERAT E REJA TË INTERESIT NË BALLKAN
Vështrim nga Uashingtoni -SELIM IBRAIMI Uashingtoni në 2019 hynë në një epokë të re të ndryshimeve buxhetore dhe zbrapjes strategjike ushtarake nga Siria dhe mundësisht nga Afganistani.