cssd-ngo.org
Mbi territorin dhe kulturën e frikës ndëretnike në Maqedoni
SELIM IBRAIMI (CSSD)- Në një epokë të lëvizjeve globale dhe rajonale në Europën Perëndimore dhe në Ballkan, nocioni i territorit si një hapësirë politiko-institucionale e kufizuar, kërkon hulumtime të mëtejshme.