cssd-ngo.org
LOJALITETI DHE KONZERVIMI ETNIK
SELIM IBRAIMI-Në epokën e informimit global, luftës informative shtetërore dhe aktorëve jo shtetëror, shqiptarët e Maqedonisë përfaqësohen jashtë atdheut nga ambasadat dhe konsulatat e shtetit maqedonas.