cssd-ngo.org
Kthimi i pashmangshëm i gjeopolitikës
NGA SELIM IBRAIMI - INSTITUTI I STUDIMEVE TË SIGURISË DHE ZHVILLIMIT-MAQEDONI (ISSZH) I Sfond Fryma pozitive që ekziston sot në Maqedoni dhe në rajon për ndryshimin e emrit lidhet me një numër faktorësh.