cssd-ngo.org
KAPJA E SHTETIT NË MAQEDONINË POST KOMUNISTE
SELIM IBRAIMI-INSTITUTI I STUDIMEVE TË SIGURISË DHE ZHVILLIMIT I .E ardhmja e Maqedonisë po testohet jo vetëm nga faktorë të jashtëm, por kjo po bëhet reale nga vetë maqedonasit të cilët nga mungesa e zhvillimit demokratik po e pengojnë ecjen e Maqedonisë përpara dhe ngritjen e shtet...