cssd-ngo.org
Interesi nacional i shteteve etnike në Ballkan
Selim Ibraimi (CSSD)- Në mesjetë politika ndërkombëtare përbëhej nga një model tepër i ndërlikuar i vendosjes së juridiksioneve. Mungesa e një trupi ndërkombëtar ku do të gjitha konfliktet do të zgjidheshin në mënyrë paqësore përbënte një ndër dobësitë e sistemit të atëher...