cssd-ngo.org
Hakmarrja e gjeografisë: Çfarë na tregon harta për konfliket e ardhëshme dhe betejën kundër fatit
Në këtë libër provokues dhe befasues, Robert D. Kaplan, ofron një prizëm të ri revelues përmes të cilit mund të shihen shqetësimet globale dhe t'i kuptojmë ato që janë përpara nesh. Autori Robert D.